Målet med kursen är att ge deltagarna en introduktion till omvärldsanalys, samt grundläggande verktyg och tekniker för att kunna bedriva arbetet i praktiken.

Några av momenten som ingår är:

  • Scenarioskrivning, metoder för att beskriva tänkbar framtida utveckling.
  • Kreativt förhållningssätt, skillnaden mellan att samla, tolka och agera på fakta.
  • Att ifrågasätta sin egen världsbild, grunden för ett öppet förhållningssätt.
  • Omvärldsfaktorer, vad är viktigt och mindre viktigt? Hur kan vi systematisera detta?
  • Vad är egentligen kreativitet och intuition? Hur kan de tränas?
  • Källor och källkritik. Kommentarer och råd var gäller värdering av källor; relevans och trovärdighet.