Undersökningar bland svenska börsföretag visar att företag som prioriterar varumärkesarbetet har klart högre lönsamhet än de som inte gör det. Bland företagen på Fortune 500 är varumärket i allmänhet den enskilt värdefullaste tillgången.

Seminariet ger deltagarna bland annat följande insikter:

  • Vikten av att vårda ert eget varumärke.
  • Varför det finns ett sådant fenomen som starka varumärken.
  • Hur starka varumärken byggs och av vem.
  • Vad ett varumärke egentligen är.
  • Varför varumärket är en strategisk konkurrensfördel.
  • Att varumärkesfrågan inte bara angår de stora börsjättarna.