Denna kunskap har jag samlat ihop, har jag paketerat på olika sätt i form av föreläsningar och/eller workshops.

Det som är gemensamt för dem är att jag försökt styra mot det praktiskt användbara; att förmedla verktyg och insikter som kan omsättas i praktisk handling.

Därför arbetar jag oftast företagsinternt, även om jag ibland bjuder in till öppna föreläsningar.