Som bekant har företag som prioriterar varumärkesarbetet över tid 14 % högre lönsamhet, jämfört med de som inte gör det. (Gäller f ö oavsett bransch, tjänster eller produkter, business-to-business eller business-to-consumer). Genom ett medvetet arbete kan även mindre organisationer bygga starka varumärken, lokalt eller i en viss nisch. Varumärket är de värden man levererar (materiella eller immateriella) och de värderingar man lever efter. Och även mindre företag levererar värden och har värderingar.

Ubik har en grundmodell för hur ett företag kan ta tag i sin varumärkesprocess. Den är enkel, intuitiv och kan enkelt anpassas efter företagets eller organisationens egna förutsättningar. Modellen är paketerad på ett sätt som ger tydlig överblick av tidsåtgång och kostnader.

I modellen ingår bland annat identifiering, analys och tolkning av kärnvärden, formulering av varumärkeslöfte, intern förankring samt uppföljning under ett års tid.