Jag har arbetat i drygt 25 år som copywriter, projektledare och byråledare. Idag har jag valt att arbeta i eget bolag. Dock jobbar jag sällan ensam, oftast genomförs projekten i nära samarbete med kunden eller andra konsulter, till exempel reklambyråer.

Personligen tycker jag att de praktiska kommunikationsuppdragen inom reklam och PR och de mer teoretiska strategiuppdragen kompletterar varandra. Det är helt enkelt kul att blanda olika typer av uppdrag. Dessutom tror jag att det innebär att jag levererar en bättre produkt.

Renodlade reklam- eller PR-uppdrag blir bättre när de förankras i en strategisk förståelse. I de mer konsultativa uppdragen, som exempelvis att ta fram en varumärkesplattform, är det bra om det praktiska perspektivet finns med.

Vill du veta mer; ha min CV, kolla lite referenser eller så, slå en signal eller skicka ett mail.