Jag har arbetat som copywriter i drygt 25 år. Under den tiden har jag hunnit göra reklam för de flesta typer av branscher, företag och organisationer. Dessutom har jag hunnit med att vara byråledare och projektledare.

Sedan tio år driver jag Ubik. Där arbetar jag med arbetar med taktisk kommunikation (att utforma och genomföra reklam- och PR-kampanjer), kommunikationsstrategi (exempelvis att ta fram kommunikationsplan och varumärkesplattform) och utbildning i kommunikation.

Bland kunderna finns de som vänder sig till Ubik direkt, samt reklambyråer som behöver förstärkning eller nya inspel.